יום ה', יא’ בתשרי תשע”ט
מדעים
דף הבית מאגר חומרי למידה יעדי המחוז הדרכה בחנ''מ מתי"אות אתרי מסגרות חנ"מ יצירת קשר
מהאגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים

מכתב היערכות יסודי - תשע''ה.doc פתח דבר ומבוא.pdf שיקולים בתכנון ההוראה.pdf ארגון נושאים ודוגמה.pdf אדם ובריאותו.pdf חומרים ואנרגיה.pdf יצורים חיים.pdf טכנולוגיה.pdf נספחים.pdf תחומים יעדים וציוני דרך.pdf תוכנית הלימודים בגן הילדים.pdf לחץ כאן למעבר למשרד החינוך - האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים מזנונים מקדמי בריאות.pdf תוכניות לימודים כיתה ג.doc כיתה ב.doc כיתה א.docכיתה ו.doc כיתה ה.doc כיתה ד.docמיומנויות חקר.doc קישורי ם לאתריםלבתי ספר יסודייםלמעבר לאתר מט"ר - לחץ כאן לחטיבות ביניים למעבר לאתר מו"ט-נט - לחץ כאן

 
 
תוכניות לימודים - משרד החינוך
מדע וחינוך לשוני
למידה בדרך החקר במדעים
תוכניות לימודים ותוכניות הוראה
חומרים ואנרגיה
מדעי החיים
אדם ובריאותו
כדור הארץ והיקום
מדעי הסביבה
טכנולוגיה
פיזיקה
חקלאות
מדעי התזונה
אורח חיים בריא
תוכניות לימודים לבגרות
מאגר חומרי למידה
הענן החינוכי