מדעים

המדור לחנ''מ פסגה י-ם

מדעים

תוכניות לימודים - משרד החינוך

תוכניות לימודים לפי נושאים

מהאגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים

מדע וחינוך לשוני

מיזוג בין מדע לחינוך לשוני

למידה בדרך החקר במדעים

כלי חקר - מדעים

תוכניות לימודים ותוכניות הוראה

דגם הוראה בנושא ט"ו בשבט

מבית מט"ר - אתר המורים למדעים וטכנולוגיה בחינוך היסודי

אסופת תוכניות הוראה וחומרי למידה

חומרים באדיבות בתי ספר חנ"מ בירושלים ובמחוז

אדם ובריאותו

חומרי למידה לקראת בגרות בביולוגיה - יחידה אחת

ערכה, עיבדה, ליקטה וכתבה: קטי מי טל גמליאל, מדריכת ביולוגיה בחינוך המיוחד - מחוז ירושלים

מדעי הסביבה

קיימות - לא זורקים - יוצרים

פיזיקה

לקראת בגרות בפיזיקה

קישורים לאתרים

כלי עזר למורה

חקלאות

לקראת בגרות בחקלאות

קישורים לאתרים

כלי עזר למורים

חומרי למידה

מדעי התזונה

תזונה בעידן השפע

מאת: הדיאטנית נירה אולנד

אורח חיים בריא

אורח חיים בריא - אסופת חומרים

אורח חיים בריא - תצוגה

אורח חיים בריא וחגים

משחק בנושא אורח חיים בריא

באדיבות בית הספר בבית החולים "שערי צדק" ירושלים

תוכניות לימודים לבגרות

ביולוגיה - יחידה אחת

ערכה, עיבדה, ליקטה וכתבה: קטי מי טל גמליאל, מדריכת ביולוגיה בחינוך המיוחד - מחוז ירושלים

בעלי חיים

באדיבות קטי מי טל גמליאל

החיטה

באדיבות קטי מי טל גמליאל

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA