מדע וטכנולוגיה

המדור לחנ''מ פסגה י-ם

תוכניות לימודים - משרד החינוך

חוזרי מפמ"ר

תוכניות לימודים - משרד החינוך

בפורטל עובדי הוראה

תוכניות לימודים לפי נושאים

אגף מדעים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

חומרי למידה - תוכניות לימודים - תוכניות הוראה

אסופת תוכניות הוראה וחומרי למידה

חומרים באדיבות בתי ספר חנ"מ בירושלים ובמחוז

אורח חיים בריא - אסופת חומרים

אורח חיים בריא - תצוגה

אורח חיים בריא וחגים

משחק בנושא אורח חיים בריא

באדיבות בית הספר בבית החולים "שערי צדק" ירושלים

תזונה בעידן השפע

מאת: הדיאטנית נירה אולנד

קיימות - לא זורקים - יוצרים

מיזוג בין מדע לחינוך לשוני

דגם הוראה בנושא ט"ו בשבט

מבית מט"ר - אתר המורים למדעים וטכנולוגיה בחינוך היסודי

כלי חקר - מדעים

עבודה טיפולית באמצעות חומרים מן הטבע

מיועד לאוכלוסיות מורכבות בתפקוד נמוך

קישורים לאתרים בפיזיקה

כלי עזר למורה

תוכניות לימודים לבגרות

חומרי למידה לבגרות בחקלאות

קישורים לאתרים במדעי החקלאות

כלי עזר למורים

לקראת בגרות בחקלאות

לקראת בגרות בביולוגיה - יחידה אחת

ערכה, עיבדה, ליקטה וכתבה: קטי מי טל גמליאל, מדריכת ביולוגיה בחינוך המיוחד - מחוז ירושלים

החיטה - בגרות בביולוגיה

באדיבות קטי מי טל גמליאל

בעלי חיים - בגרות בביולוגיה

באדיבות קטי מי טל גמליאל

לקראת בגרות בפיזיקה

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA